Les Coves del Toll: herència paleolítica del Moianès
Moianès  
Les Coves del Toll: herència paleolítica del Moianès

Del patrimoni del Moianès, en destaca una de les coves prehistòriques d’Europa més rica en fauna a l'època del quaternari. A la cova del Toll s’hi ha trobat restes de foc i elements que demostren la presència de l’home Neandertal durant el Paleolític Mitjà a la comarca del Bages. Els visitants poden gaudir d'aquesta herència de tants miles d'anys així com del museu arqueològic per ampliar-ne els coneixements.

Centelles és Màgia
guiacat
prp