El Dòlmen de la Creu de Cobertella
Roses  
El Dòlmen de la Creu de Cobertella

El terme de Roses ha estat poblat des de temps remots; nombrosos jaciments prehistòrics en donen testimoni. Per la seva tipologia, situació i grandària, el dolmen de la Creu de Corbella pot considerar-se el més famós del país. Situat en un turó, a 150 metres sobre el nivell del mar, aquest dolmen és un dels monuments megalítics més gran de Catalunya i un dels grans atractius de la ruta megalítica que es pot fer a Roses. Es tracta d'un sepulcre de corredor de cambra fet amb grans lloses de granit. La cambra, formada per set lloses, fa interiorment 3,90 metres de llarg per 3,20 metres d'ample, i 2,45 metres d'altura máxima. La seva entrada és orientada al sud-est. Alguna llosa de la cambra mostra cassoletes rituals. La porta és formada per dos grans blocs de pedra col.locats com a muntants. Del corredor de lloses només en queden les ranures d'implantació a la roca mare. Se'n conserva l'inici, format per dues lloses verticals que en sostenen una altre que forma part de la coberta. Del túnel artificial de tendència circular que el devia cobrir no en queden testimonis visibles. Aquest sepulcre va ser alçat durant el calcolític, entre el 2500 i el 2100 aC.

En les excavacions arqueològiques van aparèixer restes òssies fragmentades i restes de ceràmica corresponents a l'assentament indigena, potser un santuari, que és a tocar el monument, i a èpoques més modernes.

 

Fotografia: espumademar.com

Centelles és Màgia
guiacat
prp